Έκκλησιαστικό Ίδρυμα Αρωγής του Παιδιού

Δωρεά Πασχάλη Κιτσικόπουλου

Η προς την Εκκλησία δωρεά εν ζωή ποσού εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων (115.000.000) δραχμών από τον μακαριστό Πασχάλη Κιτσικόπουλο ( 5 Αυγούστου 1993 ) και το ενοριακό ακίνητο του ι. Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καβάλας, αποτέλεσαν τις βάσεις για να ψηφισθεί και να δημοσιευθεί ο Κανονισμός, που αφορά στη σύσταση και λειτουργία ευαγούς εκκλησιαστικού ιδρύματος αρωγής του παιδιού και προστασίας της μητρότητος. ( Εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ).

 

Σύμφωνα με την βούληση των αρμοδίων της Εκκλησίας και του δωρητού γνωρίζοντας τις δυσκολίες για την ανατροφή των παιδιών ιδίως της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα τεκνοποιίας στην σύγχρονη οικογένεια, αλλά και τις εν γένει δυσχέρειες για την υγιή ψυχική και κοινωνική τους διάπλαση, διαπιστώνοντας τη μεγάλη έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών στην Καβάλα, έχοντας όμως και την επίγνωση της σημασίας της οικογένειας για την υγιή ανάπτυξη του ανθρώπου, εκτιμώντας ότι η Εκκλησία κατέχει παραδοσιακά στην πατρίδα μας αλλά και λόγω της ευρύτερης αποστολής της τα πρωτεία στην εκτέλεση έργων με κοινωνικό και φιλάνθρωπο χαρακτήρα, θέλησαν να υπηρετούνται οι ακόλουθοι σκοποί : α) Η πάσης φύσεως αρωγή, ενίσχυση και προστασία της μητρότητος, των πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, η πάσης φύσεως βοήθεια σε άτομα που την χρειάζονται, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των νέων από μικρή ηλικία σε υγιείς ηθικές, πνευματικές και ηθικές αξίες, η διοργάνωση εκδηλώσεων κάθε μορφής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας και για την ηθική και πνευματική εξύψωση των νέων μας, β) η ίδρυση και λειτουργία ειδικού βρεφικού σταθμού, με δυνατότητα επέκτασης και σε νηπιακό σταθμό, όπου θα εισάγονται τέκνα οικογενειών που κατοικούν στον νομό Καβάλα. Ακόμη η λειτουργία στα πλαίσια του Σταθμού Γραφείου προστασίας της μητρότητος και παροχής ειδικών παιδιατρικών και άλλων συμβουλών. Ο σταθμός ήδη λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1996, βάσει των νομίμων προδιαγραφών αλλά και των όρων και των προϋποθέσεων που θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό του αναλυτικά και σύμφωνα με τους νόμους και τις σύγχρονες απαιτήσεις για την αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο κανονισμός αυτός, ρυθμίζει κατάλληλα τη διαδικασία εισαγωγής, ώστε να προηγούνται τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών, των χαμηλού εισοδήματος οικογενειών, των οικογενειών όπου ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς είναι βιομηχανικός εργάτης και των ενοριτών της Ιεράς Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Σήμερα το "Κιτσικοπούλειο", ο Βρεφονηπιακός Σταθμός της Εκκλησίας λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία. Προσφέρει στα μικρά βρέφη και νήπια που με αγάπη φιλοξενεί, ο' τι καλύτερο τους είναι απαραίτητο για την σωστή και ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγησή τους και παράλληλα φροντίζει για την σωστή διατροφή και αγωγή μέσα από τις πιο σύγχρονες μεθόδους ανατροφής των Βρεφονηπιακών Σταθμών. Και αυτό, εύκολα διαπιστώνει κανείς πόσο πολύτιμο είναι σ' αυτήν την κρίσιμη ηλικία που διαπλάθεται και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του μικρού παιδιού. Συνολικά φιλοξενούνται 150 Βρέφη και Νήπια και μαζί με την προσφορά γνώσεων και αγωγής παρέχεται και η δυνατότητα γνωριμίας των μικρών μαθητών-τροφίμων με τις αρχές της ελληνορθόδοξου αγωγής, που αποτελεί το δοκιμασμένο και γερό θεμέλιο της ολοκληρωμένης προσωπικότητος.

 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Σεβ. Μητροπολίτης Φ.Ν.Θ. κ.κ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Το έργο υποβοηθούν οι Αιδεσιμ. Εφημέριοι Γεώργιος Απότας και Βασίλειος Κατσικαλάκης. Τηλ. 2510244817.

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:GR9101717790006779113940033

 

 

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org