ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

Διεύθυνση : Γωνία Εύξεινου Πόντου και Ανατολικής Ρωμυλίας

Τηλέφωνο και Fax : 2510243408

T.K. : 65404

Εφημέριος : Ιερεύς Ηλίας Κωνσταντινίδης

 

Η ενορία της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στη συνοικία της Νεαπόλεως της Καβάλας, ιδρύθηκε τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενδιαφερόμενοι για την πνευματική προκοπή και πρόοδο οι κάτοικοι της νεοσύστατης περιοχής αναζητούν και βρίσκουν κατάλληλο οικόπεδο για να ανεγερθεί ο ιερός Ναός και τα απαραίτητα προσκτίσματα μιας σύγχρονης Ενορίας.

 

Με αγώνες και συνεχείς προσπάθειες παρακάμπτονται οι δυσκολίες και τα ανακύπτοντα προβλήματα και στο τέλος εξασφαλίζεται το σημερινό οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου και Ανατολικής Ρωμυλίας κατάλληλο να φιλοξενήσει τα προγραμματιζόμενα. Έγκαιρα, διορίζεται η πρώτη επιτροπή ανεγέρσεως, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το έργο. Παράλληλα, γίνονται συσκέψεις των ενοριτών με τον Μητροπολίτη για το όνομα του Αγίου προς τιμήν του οποίου θα τιμάται ο ιερός Ναός και αποφασίζεται να ανεγερθεί ο νέος Ναός στο όνομα της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος. Με χαρά γίνεται το πρώτο πανηγύρι μέσα στην Αναστάσιμη περίοδο την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, και τη χαρά αυξάνει το γεγονός, ότι το όνομα και ο ναός θυμίζει σε πολλούς των ενοριτών τις πατρογονικές ρίζες αφού η Αγία Φωτεινή ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός της Σμύρνης.

Από την αρχή του έτους 2000 εντείνονται οι προσπάθειες με τον πρώτο εφημέριο της ενορίας και με τη συμβολή του εκκλησιαστικού συμβουλίου, όπως και με τη συνδρομή των ενοριτών και των πιστών της ευρύτερης περιοχής. Ανεγείρεται το πνευματικό Κέντρο, που διαμορφώνεται κατάλληλα και σε ελάχιστο χρόνο είναι έτοιμο να θεραπεύσει προσωρινά τις λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων. Η πρώτη Θεία Λειτουργία τελείται κατά την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, την 21η Νοεμβρίου 2000.

Η ανέγερση του κυρίως Ι. Ναού έχει ξεκινήσει. Έμπειρος αρχιτέκτων  έχει αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Ο Ιερός Ναός θα είναι τρίκλιτος σταυροειδής με επάλληλους τρούλους. Με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες της Αγίας Φωτεινής προσδοκάται γρήγορα να πραγματωθεί η ελπίδα και να αποκτήσει η νέα Ενορία το δικό της Ναό με όλα τα απαραίτητα προσκτίσματα στο όμορφο προάστιο της Νεαπόλεως.

 

 

HOLY TEMPLE OF AGIA FOTINI

Address : Corner of Efksinos Pontos and Anatoliki Romilia

Phone and Fax : 2510243408

Postcode : 65404

Priest : Revd Elias Konstantinidis

 

The parish of Agia Fotini the Samaritan in the neighborhood of Neapolis in Kavala, was founded in recent years. Since the early 1990s, the concerned people for the spiritual advancement and progress the residents of the newly formed region searched and found a suitable plot of land to built the Holy Temple and the necessary outbuildings of a modern parish.

With continuous efforts and struggles the difficulties and problems encountered are overcome and finally ensure the current plot at the junction of Efksinos Pontos and Anatoliki Romilia suitable to accommodate the plans. Timely manner, the first erection committee is appointed, which undertakes to carry out the project. Furthermore, meetings are held by the parishioners with Metropolitan for the name of the Holy whose honor will be celebrated by the holy Temple and decided to build a new church in the name of Agia Fotini the Samaritan, The first festival on Resurrection Sunday of the Samaritan takes place, and joy is increased by the fact that the name of the church reminds many of the parishioners their ancestral roots since Agia Fotini was the Metropolitan Church of Smyrna.

Since the beginning of 2000 efforts from the first vicar of the parish and the contribution of the church council were intensified, as with the help of the parishioners and the faithful of the region. The spiritual center was erected, formed properly and in minimum time is ready heal temporarily the religious needs of the inhabitants. The first Divine Liturgy celebrated on the feast of Isodion of Panagia, on 21 November, 2000.

The construction of the main Holy Temple has started. An experienced architect is responsible for developing this study. The church will be a three-aisled cruciformed with successive domes. By the grace of God and the embassies of Agia Fotini a quickly materialized hope is expected and have the new parish its own church with all necessary outbuildings in the beautiful suburb of Neapolis.

Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης  

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας