ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διεύθυνση : Χρυσοστόμου Σμύρνης

Τηλέφωνο και Fax: 2510243820

Τ.Κ. : 65403

Εφημέριος : Ιερεύς Σάββας Κυράζογλου

 

Από το 1905 και παλαιότερα, στο χώρο που σήμερα καταλαμβάνει ο γραφικός Ναός της Αγίας Παρασκευής, υπήρχε μικρό Προσκύνημα στο βράχο κάτω από τον οποίο ήταν και το αγίασμα της Αγίας. Το 1924 αρχίζει η ανέγερση του Ιερού Ναού και το 1925 εγκαινιάζεται επί Αρχιερατείας του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Χατζησταύρου. Ο Ναός της Αγίας Παρασκευής εξυπηρετεί μέχρι το 1955 και τους δύο προσφυγικούς συνοικισμούς Χιλίων και Βύρωνος ή Κιρτζή. Επί Αρχιερατείας Μητροπολίτου Αλεξάνδρου αρχίζει η σταδιακή ανέγερση του νέου Ι. Ναού και τελειώνει επί των ημερών του νυν Μητροπολίτου κ. Προκοπίου.

 

Εκείνο που παραμένει, με βελτιώσεις βέβαια, από τον παλαιό Ναό είναι ο εξωνάρθηκας, το κωδωνοστάσιο το οποίο κτίσθηκε το 1948 και ο βράχος με το αγίασμα. Εφημέριοι που υπηρέτησαν στην Αγία Παρασκευή από την ανέγερσή του μέχρι το 1958 ήταν οι Ιερείς Κορνήλιος, Αμφιλόχιος, Δωρόθεος, Παναγιώτης και ο Γεώργιος Σφακιανούδης, των οποίων το ενδιαφέρον συνεχίζουν οι μετέπειτα Εφημέριοι.

Από το 1967 λειτουργεί ως ανεξάρτητος Ενοριακός Ναός και εξυπηρετεί τις θρησκευτικές και ποιμαντικές ανάγκες της περιοχής, που έχει πυκνοκατοικηθεί. Τα άγονα βράχια έχουν καλυφθεί από όμορφες νοικοκυρεμένες και καταπράσινες κατοικίες και ευλαβικές ψυχές χριστιανών που τιμούν την Αγία και ο ναός της Αγίας Παρασκευής αποτελεί το στολίδι της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί πως στην Αγία Παρασκευή συρρέουν ιδιαίτερα κάθε Παρασκευή πλήθη προσκυνητών από ολόκληρη την πόλη μας εξαιτίας της θείας λατρείας που τελείται και επισφραγίζεται με την Παράκληση προς την Αγία Παρασκευή, όπως και στο ετήσιο πανηγύρι της (26 Ιουλίου).

Αρχιτεκτονικά ο Ιερός Ναός εξαιτίας του Ιερού Αγιάσματος είναι Βυζαντινός με τρία κλίτη άνευ τρούλου.

 

 

HOLY TEMPLE OF AGIA PARASKEVI

Address : Chrysostomou Smirnis

Phone and Fax : 2510243820

Postcode : 65403

Priest : Revd Nicodemus Vairamitslis

 

Since 1905 and older, in the space currently occupied by the picturesque church of Agia Paraskevi, there was a little Pilgrimage to the rock beneath where holy water ran. In 1924 the construction of the Church begins and in 1925 it is inaugurated, at prelacy of Metropolitan Chrysostomos Chatzistavrou. The church of Agia Paraskevi also serves until 1955 the two refugee settlements of “Xilia” and “Byron” or “Kirtzi”.At prelacy of the  Metropolitan Alexander begins the gradual construction of the new Holy Temple and ends during the days of the current Metropolitan Prokopios.

What remains, after improvements on the old church, is the narthex, the bell tower which was built in 1948 and the rock with holy water.Parish Priests who served in Agia Paraskevi from its construction until 1958 were Priests Cornelius, Amfilohios, Dorotheus, Panagiotis and George Sfakianoudis, whose interest continues with later Priests.

Since 1967 it operates as an independent parish church and serves the religious and pastoral needs of the region, which has been densely inhabited. The barren rocks are covered with beautiful homes and pious souls of Christians who honor the Saint, and the church of Agia Paraskevi which is the jewel of the region.It is worth noting that in Agia Paraskevi are flocking especially every Friday crowds of pilgrims from across our city because of the divine worship that is performed and is sealed with the request in honor of Agia Paraskevi, in the annual festival (July 26).

Structurally the Church because of the Holy Water is Byzantine with three aisles without a dome.

 

Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας