ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Διεύθυνση : Θεμιστοκλή Κορνάρου 6

Τηλέφωνο και Fax : 2510246538

T.K. : 65404

Εφημέριος : Ιερεύς Σάββας Καραβολανίδης

 

Στα Δυτικά της πόλεως Καβάλας στην περιοχή της Κηπουπόλεως για τις ανάγκες των εκεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες εγκατεστημένων Χριστιανών ιδρύθηκε η ενορία της Αγίας Ειρήνης, η μνήμη της οποίας τιμάται την 5ηΜαίου και κτίσθηκε ο ομώνυμος ιερός Ναός. Με τις φυσικές και πολεοδομικές ομορφιές του προαστείου δέθηκε θαυμάσια ο I. Ναός που δεσπόζει στο κέντρο του και αποτελεί ένα από τα αξιολογότερα ναοδομικά δημιουργήματα της πόλεως και της Μητροπόλεώς μας.

 

Οι λατρευτικές ανάγκες του συνοικισμού εξυπηρετούντο από τον ναΐσκο της Ζωοδόχου Πηγής (Παναγούδα) που κτίστηκε το 1929 από τον Δήμαρχο Κλεάνθη Τερμεντζή κάτω δε απ’ αυτό υπάρχει αγίασμα. Σήμερα το εκκλησάκι της «Παναγούδας» που βρίσκεται στην αρχή του ομώνυμου άλσους της πόλεως, αποτελεί παρεκκλήσιο της Ενορίας της Αγίας Ειρήνης και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου, εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου και της Ζωοδόχου Πηγής κατά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα. Από το 1973 άρχισαν οι προσπάθειες για την ανέγερση νέου Ναού, ανάλογου με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των οικογενειών της περιοχής. Το 1974 στον επιλεγέντα χώρο άρχισαν οι εργασίες και στην πρώτη φάση (Μάρτιος 1974 - Σεπτέμβριος 1974) ολοκληρώθηκε η αίθουσα και ο σκελετός του Ναού και στη δεύτερη (Σεπτέμβριος 1974 - Νοέμβριος 1975) περατώθηκε ο σημερινός Ναός, σε σχέδιο του αρχιτέκτονος - μηχανικού Ιωάννου Καλαϊτζή. Κτίτωρ και εφημέριος του Ναού ήταν από το τέλος του 1972 μέχρι και το 2005 που κοιμήθηκε ο ιερέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1974, ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έγινε η πρώτη Θεία Λειτουργία στον υπόγειο χώρο του Ναού, ενώ στις 30 Νοεμβρίου 1975, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κ.κ. Προκοπίου τελείται η πρώτη «Αναίμακτος Θυσία» στο χώρο του κυρίως Ναού.

Βυζαντινός ο Ναός, με πολλά νεώτερα στοιχεία, εξωραΐζεται συνεχώς με την συνεχή μέριμνα και φροντίδα του εφημερίου και των εκάστοτε Εκκλησιαστικών Συμβούλων. Όπως έχει διαμορφωθεί τελικά εξυπηρετεί όχι μόνον τη λατρεία αλλά και όλες τις ανάγκες, ποιμαντικές και κοινωνικές, που καλείται να θεραπεύει κάθε Ενορία. Η αρχιτεκτονική του Ναού είναι σταυροειδής τρίκλιτη και πεντάτρουλη Βασιλική με ένα κωδωνοστάσιο, ενώ κάτωθεν του Ναού υπάρχει Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Με προσοχή και άριστες επιλογές έχει ολοκληρωθεί ο εξωραϊσμός του κυρίως Ναού εσωτερικώς και εξωτερικώς, ευπρεπίστηκε ο περιβάλλων χώρος και έτσι έχει διαμορφωθεί σε ευπρεπές κέντρο της περιοχής. Νεοϊδρυμένη σχετικά η ενορία δεν έχει κειμήλια. Το εσωτερικό του ναού είναι διακοσμημένο με αγιογραφίες της «Μακεδονικής Σχολής». Το επιτελούμενο ενοριακό έργο, με κέντρο τον Ι. Ναό, και οι προοπτικές του καθιστούν αδιάκοπα την ενορία της Αγίας Ειρήνης δραστήριο κέντρο εκκλησιαστικής ζωής και δράσεως. Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού έγιναν στις 14-5-1993.

 

 

HOLY TEMPLE OF AGIA EIRINI

Address : Themistocles Cornarou Str. 6

Phone and Fax : 2510246538

Postcode : 65404

Priest : Revd Savvas Karavolanidis

 

West of the city of Kavala at the Kipoupolis area for the needs of the recent decades established Christians the parish of Agia Eirini was founded whose memory is commemorated on the 5th of May and built the namesake holy Temple. With its natural beauty and urban suburb tied wonderfully the church that dominates in the centre and is one of the most remarkable architectural church creations of the city and our Metropolis.

The religious needs of the settlement were served by the chapel of the Zwodoxou Pigi (Panagouda) built in 1929 by Mayor Cleanthi Termentzi, under which runs holy water. Today the church of "Panagouda", located at the beginning of the homonymous grove city, is a chapel of the parish of Agia Eirini and celebrated on September 8th, at the feast of the Nativity of the Virgin and of Zwodoxou Pigi during Easter week. Since 1973, efforts were made to construct a new church, depending on the growing number of families in the region. In 1974 the chosen space work began in the first phase (March 1974 - September 1974) completed the hall and the skeleton of the church and in the second (September 1974 - November 1975) completed the present church, on the plans of the architect - engineer John Kalaitzi . Builder and Priest of the Temple was from the end of 1972 until 2005 when the priest Panagiotis Iliopoulos slept. On September 14th, 1974, the day of the Exaltation of the Holy Cross became the first Holy Mass in the basement of the church, and on 30th November 1975 officiating His Eminence Metropolitan of Philippi Neapolis and Thasos Mr. Prokopios celebrated the first "bloodless sacrifice" in the space of the main temple.

The Byzantine church, with many new elements, is being embellished continuously with constant care and attention of the ephemeral and individual church councils. As it is ultimately configured, it serves not only worship needs but also all pastoral and social ones called to cure each parish. The architecture of the church is cruciform three-aisled,five-domed basilica with a spire, while beneath the church there is an hall for multiple uses.

With care and excellent choices the landscaping of the main temple internally. Externally, the surrounding area has been developed into a decent downtown area. The newly established parish has no relics. The church's interior is decorated with Hagiographies of the "Macedonian School". The ongoing work of the parish, centered by the Holy Church, and make the parish of Agia Eirini an active center of church life and activity. The church was inaugurated on 14th May 1993.

Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης

 

 

 

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας