ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου

Τηλέφωνο και Fax : 2510223177

T.K. : 65403

Εφημέριος : Ιερεύς Γεώργιος Παπαβέργος

 

 Το 1864 η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Καβάλας απέκτησε το δικαίωμα να κτίσει συνοικία έξω από το φρούριο της Πόλεως και πρώτο μέλημά της έγινε να κτίσει εκκλησία για τις θρησκευτικές ανάγκες των πιστών, το ναό του Τιμίου Προδρόμου, σ’ ένα τόπο που ήταν εξοχή για τους κατοίκους της πόλης μέσα στο φρούριο και προσκύνημα αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή.

 

Η εντοιχισμένη πλάκα στο νάρθηκα, φέρει επιγραφή με χρονολογία, που αναφέρει : ΄΄Διονυσίου Ξάνθης/ Αρχιερατεύοντος/ αναλώμασι της των/ Ελλήνων παροικίας/ ο ναός ούτος ανηγέρθη εν έτει / ΑΩΞς (1866)΄΄. Στις δύο εισόδους του περιβόλου, στη βορεινή που είναι η κυρία είσοδος, επί της σημερινής οδού Φιλίππου, και στη νότια, επί της σημερινής οδού Βενιζέλου, υπάρχει χαραγμένη η χρονολογία 1867, έτος κατασκευής του περιβόλου και της εισόδου στον αυλόγυρο.

Ο Ναός τιμάται επ’ ονόματι του Τιμίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και η κύρια πανήγυρη είναι το Γενέσιον του Προδρόμου, (24 Ιουνίου). Είναι πεντάκλιτη βασιλική με τρουλλίσκο, είδος φωταγωγού, που είναι στην καμάρα του μεσαίου κλίτους. Τα κορινθιακού ρυθμού κιονόκρανα, οι κιονίσκοι, η απλή διακόσμηση του τέμπλου καθώς και οι γύψινες διακοσμήσεις στην καμάρα της οροφής και σε διάφορα άλλα μέρη, είναι όλα νεοκλασικά όπως  συνηθίζονταν στα κτίσματα αυτής της περιόδου.Οι απόστολοι εικονίζονται σε στηθάρια οβάλ επάνω από τους κίονες, ανάμεσα στις γενέσεις των τόξων, καθώς και ο παντοκράτορας σε μετάλλιο από γύψινα ανάγλυφα χρωματισμένα λουλούδια, στο μέσο της καμάρας του κεντρικού κλίτους. Το δωδεκάορτο , τα θαύματα του Κυρίου, μεμονωμένοι άγιοι κ.α. παριστάνονται στο τέμπλοσε δύο σειρές από είκοσι έξι, πάνω από τις δεσποτικές εικόνες. Όλες οι εικόνες του τέμπλου είναι αγιογραφίες του 19ου αιώνος (1867) εκτός από την του Αγίου Ιωάννου δεξιά του Δεσπότου Χριστού που είναι του 1921.

 

 

HOLY METROPOLITAN TEMPLE OF IOANNIS BAPTISTIS

Address : Eleftherios Venizelos

Phone and Fax : 2510223177

Postcode : 65403

Priest : Revd George Papavergos

 

 In 1864 the Greek Orthodox Community of Kavala acquired the right to build district outside the fort and the City's the first task was to build a church for the religious needs of believers, the church of Ioanni Baptisti, in a land that was countryside for city residents in the castle and pilgrimage dedicated to the Zoodochos Pigi.

The fitted plate in the narthex, inscription dated, stating: ΄΄Διονυσίου Ξάνθης/ Αρχιερατεύοντος/ αναλώμασι της των/ Ελλήνων παροικίας/ ο ναός ούτος ανηγέρθη εν έτει / ΑΩΞς (1866)΄΄. At both entrances of the enclosure, on the north which is the main entrance, on the road Philippi Str., and south on the road today Venizelos Str., is engraved with the year 1867, year of construction of the precinct and the entrance of the courtyard.

The church is honored in the name of the Holy glorious Baptist Ioannis and the main festivals are the Birth of the Baptist (June 24). It is a five-aisled basilica with a dome, kind skylight, which is the arch of the middle aisle. The Corinthian kionokrana, the small columns, the simple decoration of the temple and the stuccoed decorations on the arch of the roof and in various other places, are all neoclassical buildings, customary in this period. The apostles are depicted in oval portraits above the columns, between Genesis bow, and the Almighty in medal stucco colored flowers in the middle of the vault of the central aisle. The Twelve, Lord's miracles, individual saints etc. are represented on screen in two rows of twenty-six, over the icons. All images in this temple are paintings of the 19th century (1867) except St John's right of the despot Christ which was made in 1921.

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας