Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής

Δραστηριοποιείται αναπτύσσον την αγάπην και το ενδιαφέρον δια το ιεραποστολικόν έργον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και δια την ηθικήν και υλικήν ενίσχυσιν των ιεραποστόλων κυρίως εις την Αφρικήν. Εκτός του ι.Ναού,  ο οποίος ανηγέρθη εκ θεμελίων, επ' ονόματι του Αποστόλου Παύλου, εξωπλίσθη και λειτουργεί, οικοδομούνται έτεροι δύο και ένα Σχολείον με ιατρείον εις την Ουγκάντα της Αφρικής.

Υπεύθυνος: Αρχιμ. Παύλος Κίτσος Ιεροκύρηξ

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας