ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σταυρος σε βραχο

«Λυπημένοι, αλλά πάντοτε χαρούμενοι»

      Η λύπη μάς ακολουθεί στη ζωή, όπως η σκιά το σώμα. Από τις πρώτες στιγμές μας μέχρι τις ύστατες, μας συνοδεύουν η λύπη, οι θλίψεις και οι ταλαιπωρίες. Προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά, προβλήματα οικονομικά, ασθένειες, αποτυχίες, κατηγορίες, συκοφαντίες, διωγμοί, θάνατοι, προδοσίες, εγκαταλείψεις και άλλα πολλά, γεμίζουν την καρδιά με θλίψη, ποτίζουν την ύπαρξή μας με τόσο πόνο που η καρδιά γονατίζει, λιποψυχά, λυγίζει, δεν αντέχει.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Η πόλη των Φιλίππων "ήτις εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλις κολωνία" (Πραξ.16,11 εξ.), συνδέθηκε άρρηκτα με το πέρασμα του Χριστιανισμού στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ως "πόλις κολωνία" κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους συνδέθηκε με την εγκατάσταση πολλών αποστράτων αξιωματούχων του ρωμαϊκού στρατού, οι οποίοι επηρέαζαν όχι μόνο την πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης, αλλά και την γενικότερη κοινωνική της δομή.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

DSC 0461

Το ευαγγέλιο της αιώνιας Ζωής.

Από την αρχή του αποστολικού αναγνώσματος της Κυριακής εμφαίνεται έντονα η ποιμαντική αγωνία του Παύλου για τα μέλη της Εκκλησίας της Κορίνθου, υπενθυμίζοντας την τήρηση και την εφαρμογή των επιταγών του Ευαγγελίου της ζωής και σωτηρίας, που σαρκώθηκε με την έλευση του Θεανθρώπου στον κόσμο της πτώσης και της φθοράς. Το ευαγγέλιο είναι η απόλυτη φανέρωση του Θεού, η εν Χριστώ αποκάλυψη της αληθινής ζωής και η αποδοχή του θείου θελήματος.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Κυρίου ἐπάνω στή γῆ  εἶχε, μὲ τὴν σταύρωση καὶ τὴν ἀνάσταση Του, τελειώσει. Μιά ὁμάδα Ἰουδαίων, πού Τὸν ἀκολούθησαν, ἔνοιωσαν τὴν πρωτόγνωρη καὶ ἀνείπωτη χαρά, ποὺ ἔδινε στὸν ἄνθρωπο τὸ συναίσθημα, ἀλλά καὶ τὸ γεγονός τῆς ἀληθινῆς λυτρώσεως. Στὸ γεγονός ὅμως αὐτό τῆς λυτρώσεως ἔπρεπε νὰ πάρη μέρος ὅλη ἡ οἰκουμένη. Τὸ δένδρο ποὺ φυτεύτηκε, ἔπρεπε νὰ μεγαλώση, νὰ ἁπλωθῆ καὶ νὰ σκεπάση "πεδία καὶ ὄρη καὶ πᾶσαν γῆν". Κάτω ἀπό τὴν σκιά του, ποὺ λύτρωνε ἀπό τὸ καῦμα τοῦ κόσμου ἔπρεπε νὰ συνταχθοῦν ἐλεύθερα, ὅσοι ἤθελαν νὰ ζητήσουν προστασία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

«...Ὅσοι οὗν σεπτοί ναοί καθιερώθησαν ἐκτός ἁγίων λειψάνων μαρτύρων, ὁρίζομεν ἐν αὐτοῖς κατάθεσιν γίνεσθαι λειψάνων μετά τῆς συνήθους εὐχῆς». = (Ὅσοι λοιπόν ἱεροί ναοί καθιερώθηκαν χωρίς ἅγια λείψανα μαρτύρων, ὁρίζομε να γίνεται σ’ αυτούς κατάθεση λειψάνων μαζί μὲ τὴ συνηθισμένη εὐχή.)

Κανών 7ος τῆς ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας