ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Φιλίππων , Νεαπόλεως & Θάσου  κ . Στεφάνου

 

mm

mm2

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας