ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Φιλίππων , Νεαπόλεως & Θάσου  κ . Στεφάνου

 

mm

mm2

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

               

               Με την μέριμνα της Ιεράς Μητροπόλεως λειτουργούν τα τελευταία χρόνια η αναγνωρισμένη από το Κράτος Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, όπως και η Σχολή Αγιογραφίας. Η χρησιμότητά της φανερώνεται από το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται κάθε χρόνο.

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας